Reference

MITAS a.s., Praha


2014. Dodávka a uvedení do provozu hořáku SAACKE DDG-EN s velkým regulačním rozsahem pro Kotel K2 18t/h.
Maximální výkon: 15,7 MW.
Realizace akce: SEA-CZ, a.s., Kolín
 

Fortischem a. s. Nováky

2014. Dodávka a uvedení do provozu hořáku SAACKE SKVG150 spalujícího zemní plyn a vodík pro parní kotel 20t/h. Výkon 17 MW.
Generální dodavatel akce: Polycomp a.s. Poděbrady

 

Biocel Paskov a.s.

2013. Dodávka a montáž hořáku Eclipse Vortometric 18V pro spalování zbytkového bioplynu na parním kotli 174 t/h.
Hořák slouží jako přídavný hořák k hlavním hořákům.Spaluje množství 300 - 1400 Nm3/h bioplynu produkovaného místní biostanicí.

SPOLANA a.s. Neratovice

Dodávka a montáž hořáku SAACKE DDGG-10 spalujícího vodík pro pec TZO pro spalování odpadních plynů z výroby.

 

Biotika, a.s. Slovenská Lupča

2013. Dodávka dvou hořáků Eclipse AH-MA o výkonu 2x 2,8 MW s plynovými řadami a rozvaděči pro sušárnu Astaxantinu. Realizace sušárny: KLIMATI TEAM, spol. s r.o. Hlohovec, Slovenská republika.
Více informací >

UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov


Rekonstrukce vysokotlaké kotelny. Instalace vysokotlakého parního
kotle SKP-7 (výrobce SEA CZ, a.s. Kolín) o parametrech 66 bar, 343°C s parním výkonem 7t/h a nízkoemisním monoblokovým hořákem SAACKE Teminox GS 55.
Počítačový monitoring provozu kotelny.

ČEZ, a.s. Elektrárna Tušimice II

Dodávka a šéfmontáž nízkoemisního hořáku SAACKE Teminox GS220 pro záložní horkovodní kotelnu 2x 20MW.

 

Kovárna VIVA a.s. Zlín

Pásová žíhací pec s hořáky Eclipse RatioAir RA075.
3x 180 kW, 2x 80 kW.
Procesní teplota: 900°C
Realizace pece: Realistic a.s., Karlovy Vary

< « 1 2 »