Poptávka hořáků SAACKE

Poptávka hořáku SAACKE. Uveďte prosím požadované parametry:

 

- Výkon a typ kotle.
- Rozměry plamence nebo spalovací komory.
- Tlakovou ztrátu kotle.
- Typ a tlak paliva (u topného oleje uveďte složení).
- Požadované emise.