Použití ventilátorů Sodeca

Ventilátory jsou vhodné pro následující aplikace:

 

HORKOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY
Použití: kontinuální transport horkého vzduchu
Uvedeny jsou jen typy odolné teplotě vzduchu od 150°C výše.
Do 150°C kontinuálně: HPX, HBA, CSX, CJSRX, CAS-X, CMP-X, CMR-X,
Do 200°C kontinuálně: TIRACAMINO,
Do 250°C kontinuálně: TCR/R, CJTCR/R, CMSH, CMPH, TUB
Do 300°C kontinuálně: TCMP, CJMP, CMRH,

 

VÝROBCI ZAHRADNICKÝCH STROJŮ
Použití: sušení ovoce
Vhodné typy ventilátorů: CBD, CBX, HCH, CMR, CMP, HC, HEP

 

VENTILACE TUNELŮ A PODZEMNÍCH PARKOVIŠŤ
Použití: ventilace a odsávání kouře z tunelů a podzemních parkovišť
Vhodné typy ventilátorů: THT/IMP, TUNEL/JETFAN, CI, THT, CTMP, TCMP

 

CHLADÍRNY, SKLADY PRO DOZRÁVÁNÍ OVOCE
Použití: recirkulace vzduchu za účelem udržení stálé teploty
Vhodné typy ventilátorů: HCH pro nízké teploty, HEP

 

SKLENÍKY
Použití: recirkulace vzduchu ve sklenících
Vhodné typy ventilátorů: HGI

 

VÝROBCI SUŠÁREN NA DŘEVO
Použití: recirkulace vzduchu v sušárnách se 100% relativní vlhkostí.
Vhodné typy ventilátorů: HCH/SEC

 

KERAMICKÝ PRŮMYSL
* Sání na keramických pecích
Použití: odsávání horkého vzduchu z pecí a opětovné vhánění horkého vzduchu zpět.
Vhodné typy ventilátorů: CMP-X, CMR-X určené pro teploty do 150°C

 

* Sušárny rekamiky
Použití: recirkulace horkého vzduchu za účelem homogenizace teploty pro sušení
Vhodné typy ventilátorů: HCH obzvláště pro sušárny s 70-80°C, CMP, CMR

 

* Malé řezací a manipulační stroje
Použití: sušení, ofukování
Vhodné typy ventilátorů: CMA, HC, HEP

 

VÝROBCI STROJŮ PRO KAMENICKÝ PRŮMYSL
* Sušení
Použití: sušení dlaždic a mramorových desek po mytí, odsávání horkého vzduchu
Vhodné typy ventilátorů: CMA

*Odsávání prachu nebo sušení větších kusů
Použití: čištění a sušení vlhkých materiálů ofukováním
Vhodné typy ventilátorů: CA, CAM, CAS

 

VÝROBCI ZAŘÍZENÍ PRO OBUVNICKÝ PRŮMYSL
Použití: odsávání výparů z lepidel a dalších činidel používaných při výrobě obuvi
Vhodné typy ventilátorů: HRE

 

VÝROBCI LAKOVACÍCH KABIN
Použití: odsávání výparů z barev a laků
Vhodné typy ventilátorů: CJBX, CBX, HPX, CBP, CMR, CBPC

 

PRŮMYSLOVÉ KUCHYNĚ
Použití: odsávání výparů z průmyslových kuchyní
Vhodné typy ventilátorů: CJEC, CHT, CVT, CJMP, CJX, CJLINE, TCR/R

 

VÝROBCI ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI SE SKLENĚNÝMI DESKAMI
Použití: ofukování skleněných desek za účelem snadnější manipulace
Vhodné typy ventilátorů: CAS, CMR, CAM

 

VÝROBCI TISKAŘSKÝCH STROJŮ
Použití: sušení tisku
Vhodné typy ventilátorů: CMP, CMR

 

VÝROBCI STROJŮ PRO TEXTILNÍ PRŮMYSL
Použití: sání a sušení v různých strojích
Vhodné typy ventilátorů: CMP, CA, CAS, CMR

 

STAVEBNÍ PRŮMYSL
Použití: ventilace obytných i průmyslových objektů, odsávání, střešní ventilátory
Vhodné typy ventilátorů: HCH, HGT, CMR, CMPVÝROBCI DIGESTOŘŮ
Použití: odsávání v digestořích
Vhodné typy ventilátorů: nízkotlaké ventilátory CHT, CJMP, CJTCR/R

 

PRŮMYSLOVÉ HOŘÁKY
Použití: spalovací vzduch pro hořáky, ventilátory pro procesní vzduch
Vhodné typy ventilátorů: středotlaké a vysokotlaké ventilátory
CA, CAS, CAS-S, CAM

 

DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL
Použití: odsávání pilin a dalších dřevěných částic
Vhodné typy ventilátorů: CMT, CMAT, CAST

 

VÝROBCI KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK
Použití: ventilace kogeneračních objektů
Vhodné typy ventilátorů: HCH, HGTVÝROBCI CHLADÍCÍCH VĚŽÍ
Použití: odsávání vzduchu za účelem chlazení vody v chladících instalacích
Vhodné typy ventilátorů: HCH

 

VÝROBCI VÝPARNÍKŮ A KONDENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
Použití: foukání nebo odsávání vzduchu skrz cívky za účelem vypařování nebo kondenzace vody
Vhodné typy ventilátorů: HCH, HC, HGT, HFT

 

PRŮMYSLOVÉ PECE A OHŘÍVAČE, SUŠÁRNY
Použití: recirkulace horkých spalin pro homogenizaci teploty
Vhodné typy ventilátorů: CMRH, CMSH, CMPH, HPX

 

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Použití: chlazení generátorů a motorů
Vhodné typy ventilátorů: CMR vyvinutý pro tyto účely

 

VÝROBCI KOMPRESORŮ
Použití: chlazení kompresorů
Vhodné typy ventilátorů: HEP

 

VÝROBCI KOMPOSTÁREN
Použití: sání s použitím biofiltrů a zbytkové ventilace

 

VÝROBCI PRACHOVÝCH FILTRŮ
Použití: sání prachu přes filtry
Vhodné typy ventilátorů: CMR, CMP

 

SKLADY OBILOVIN A GRANULÍ
Použití: ventilace skladovacích prostor, prevence hnití
Vhodné typy ventilátorů: CMR

 

ZEMĚDĚLSTVÍ
Použití: ventilace farmářských zařízení
Vhodné typy ventilátorů: HEP, HGI

 

VÝROBCI MOTORŮ (obzvlášť elektrických)
Použití: chlazení motorů
Vhodné typy ventilátorů: CMR, CMP

 

VÝROBCI NAFUKOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
Použití: nafukování předmětů a tlakové zkoušky
Vhodné typy ventilátorů: CJMP-8202M, HPET-35-2T

 

VÝROBCI PLASTIKÁŘSKÝCH FOREM
Použití: chlazení forem
Vhodné typy ventilátorů: CMP, CMA

 

PLYNAŘSKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL
Použití: odsávání korozivních plynů
Vhodné typy ventilátorů: CPV (vyroben z propylenu)

 

KORKAŘSKÝ PRŮMYSL
Použití: transport korku
Vhodné typy ventilátorů: CMP, CMAKOUŘOVÉ VENTILÁTORY
Použití: odtah kouře z vnitřních i vnějších prostor
Vhodné typy ventilátorů: THT, CJTHT, CTMP, TCR, CHT

 

VENTILÁTORY DO NEVÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ (ATEX)
Použití: prostory s nebezpečím výbuchu
Vhodné typy ventilátorů: ATEX verze všech typů ventilátorů

 

LODNÍ PRŮMYSL
Použití: na lodích
Vhodné typy ventilátorů: HCT-MAR, CMP-MAR (obsahují motory certifikované námořními institucemi)

 

DŮLNÍ PRŮMYSL
Použití: použití v dolech, snesou velké zatížení
Vhodné typy ventilátorů: HTP

 

DOMÁCÍ POUŽITÍ
Ventilace obytných domů: CJBC, NEOLINEO, RCH
Střešní ventilátory
Ventilace komínů a krbů: TIRACAMINO